Родная литература 8

Допчут Анита Товуевна – учитель тувинского языка и литературы
8к Родная литература

Дата Тема урока Ссылка на урок Дом задание
1 08.02.2022   С.А.Сарыг-оол «Авамның ынак оглу» Тыва чогаал доктаадыр
2 11.02.2022 Е.Танова «Иениң  салым-хуузу» Тыва чогаал Номчуур

Таршинаева Ш. С.
8 Д, 8 Ж, 8 И классы
Тувинская литература

№ п/п Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 31. 01. 2022 год М. Ховалыг «Ыдыктаан тук»   1. Номчуур; 2. План тургузар
2 03. 02. 2022 год Барымдаалыг чогаалдар дугайында билиг   1. Конспект; 2. Барымдаалыг чогаалдарнын чижектерин  тып бижиир.
№ п/п Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 07. 02. 2022 год С. А. Сарыг-оол «Херээжен». Ава кижиниӊ мөӊге овур-хевирин тургусканы   1. Номчуур; 2. Шээжилээр.
2 10. 02. 2022 год С.А.Сарыг-оол «Авамныӊ ынак оглу» Огонек биле Опайныӊ овур-хевирлери   1. Номчуур; 2. Шулуктун сайгарылгазын кылыр.

8к Родная литература

Дата Тема урока Ссылка на урок Дом задание
1 01.02.2022   С.А.Сарыг-оол «Херээжен» Тыва чогаал доктаадыр
2 04.02.2022 С.А.Сарыг-оол «Херээжен» Тыва чогаал доктаадыр

Чадамба А.Х. – учитель родного языка и литературы.
8е класс – Родная литература

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание
1 03.02.2022 А.Уержаа «300 харлыг кырган кускуннун чагыы» стр.155-157 читать
2 04.02.2022 А.Уержаа «300 харлыг кырган кускуннун чагыы» Стр.157-161 читать
№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание
1 10.02.2022 А.Уержаа «300 харлыг кырган кускуннун чагыы» стр.158-161 читать, вопросы 2-3 ответить письменно
2 11.02.2022 М.Ховалыг «Ыдыктаан тук» Стр.168-172 читать, вопрос 4 ответить письменно

8е класс – Родная литература

№ п/п Дата Тема урока Домашнее задание
1 27.01.2022 С.Сарыг-оол «Чечен биле Белекмаа» стр.118-138 читать Ответить на 7 вопрос письменно
2 28.01.2022 «Шии дугайында билиг» Стр.154, теория, конспект

Таршинаева Ш. С.

8 Д, 8 Ж, 8 И классы

Тувинская литература

№ п/п Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 24. 01. 2022 год А. Үержаа «Үш чүс харлыг кырган кускуннуң чагыы»   1. Шүлүктү номчуур; 2. Таблицаны долдурар
1 чагыг
2 чагыг
3 чагыг
4 чагыг        
2 227.01.2022 год М. Ховалыг «Ыдыктаан тук»   Арын 162-173 номчуур; Арын 173 айтырыг №4 бижимел-биле харыылаар

Допчут Анита Товуевна – учитель тувинского языка и литературы

8к Родная литература

Дата Тема урока Ссылка на урок Дом задание
1 25.01.2022   М.Б.Ховалыг «Ыдыктаан тук» Тыва чогаал Номчуур.
2 28.01.2022 Барымдаалыг чогаалдар дугайында билиг Тыва чогаал конспект

8 з класс

Дата Тема урока Ссылка на урок Домашнее задание
1 26. 01.2022г. С Сарыг-оол «Чечен биле Белекмаа» По платформе zoom номчуур
2 27. 01.2022г. Чагырыщкан нарын домак По платформе zoom Мергежилге 151
3 29.01.2022г. С. Сарыг-оол «Чечен биле Белекмаа» По платформе zoom Тондур номчуур, айтырыгларга харыылаар А. Уержаа «Ажыл» доктаадыр